Çalışma Saatleri : Pzts - Cum / 08:30 - 18:30 - Cmts / 08:30 - 16:30
  Telefon : 0-850 850 13 23

Ekibimiz

Doç. Dr. Ahmet Aydın Kömür

ÖZGEÇMİŞ   1949 yılında Gaziantep’de doğdum. İlk, Orta ve Lise eğitimini Gaziantep’de tamamlayarak 1968 yılı haziran döneminde Gaziantep Lisesinden mezun oldum. 1968 yılında Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesine kaydoldum. Ege Tıp Fakültesinde 1974 yılı Haziran döneminde mezun oldum. Mezuniyet sonrası 4 ay Çüngüş Sağlık Merkezi Baştabibliği görevinden sonra Erzincan 57. Topçu Tugayı revirinde 18 ay askerlik görevi yaptım. 1976 yılında Ege Tıp Fakültesi Patoloji kürsüsüne asistan olarak atandım. 1979 yılında patoloji uzmanı oldum. 1979-1983 yılları arasında Ege Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim dalında başasistan olarak görev yaptım. 1983 yılında İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde patoloji uzmanı olarak göreve başladım. 1987 yılında Doçentlik sınavını başararak patoloji doçenti oldum. 1990 yılında Sağlık bakanlığına bağlı Alsancak Devlet Hastanesine atandım. Halen 14764 sicil numarası ile aynı hastanede görev yapmaktayım.
Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : KÖMÜR,AHMET AYDIN Akademik Unvanı : Doçent Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Elbistan / 15.03.1949 Uyruğu : TC Cinsiyet : Erkek Tel İş 1 : 05423124672
E-posta 1 : izmirpatoloji@gmail.com E-posta 2 : aak350@gmail.com
Kadrosunun Bağlı Bulunduğu Birim : SAĞLIK BAKANLIĞI Bölüm : ALSANCAK DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ BÖLÜMÜ Öğrenim Durumu Orta öğretim : Gaziantep Lisesi 1968 Üniversite : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Mezuniyet Yılı : 1974 TIPTA UZMANLIK : PATOLOJİ 1979 DOÇENTLİK : PATOLOJİ 1987
Bildiği Diller : İngilizce
Akademik Unvanları:
Unvan Kurum Yıl 1 DOÇENT DR. ALSANCAK DEVLET HASTANESİ 1987-2008 2 BAŞASİSTANLIK(Yard. Doçent) EGE ÜNİVERSİTESİ 1979-1983 3 ASİSTANLIK EGE ÜNİVERSİTESİ 1976-1979 Görev Yaptığı Birimler 1.Ege Tıp Fakültesi Patoloji ABD 1976-1983 2.İzmir Göğüs Hastalıkları EAH(Uzman Doktor-Doçent Dr.) 1983-1989 3.Alsancak Devlet Hastanesi(Doç.Dr.) 1989-2009 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar Kuruluş Tarih Aralığı 1 Patoloji Dernekleri Federasyonu 1979 2 Türk Tabipleri Birliği 1974
YAYINLAR
1 1.Esin E. Üstün, Fikri Öztop, Hadi Özer, Hüselin Güney, Ahmet Aydın Kömür: Tanatoforik Cücelik, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 18:625-632, 1979 2.Yıldız Erhan, Şeyda Karaveli, Ahmet Aydın Kömür, Niyazi Akın:Gestasyonel olmayan Over Koriokarsinomları, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 22:83-89, 1983 3. Ahmet Aydın Kömür, Özden Günel: Wilms Tümöründe Yeni Histolojik Tiplendirme, Bu Tiplerin Prognozla İlişkisi ve Konjenital Mezoblastik Nefromanın Yeri, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(2):60-75, 1986 4. Ahmet Aydın Kömür, Sibel Erim, Meral Akın, Ömer Topçu: Akciğere Metastaz Yapan Adenoid Kistik Karsinom, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(2):92- 97, 1986 5.Remzi Öztaşkent, Ünver Kamalı, Mehmet İlker, Salih Güçlü, Ahmet Aydın Kömür, Rıfat Özacar: Sarkoidosis, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(2):76-80, 1986 6.Kemal Öktem, Metin Ülgan, Ahmet Aydın Kömür: Tanı nedir?, İzmir Göğüs
Hastanesi Dergisi, 1(2):107-109, 1986 7.Ahmet Aydın Kömür, Özden Günel: Myoma Uteride Meme Karsinom Metastazı, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25:1595-1600, 1986 8. Ahmet Aydın Kömür: Transtorasik Akciğer İğne Biopsileri, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(3):15-17, 1986 9.Kemal Öktem, Ahmet Aydın Kömür, Metin Ülgan, Oktay başık, Ziyaettin Arıburun: Bir Olgu Nedeni ile Sürrenal Bezinin Kistleri, İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, 24:645-661, 1986 10.Gül Yüce, Ahmet Aydın Kömür: Çocukluk Çağı Rabdomyosarkomları, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(3):35-39, 1986 11.Kemal Öktem, Ahmet Aydın Kömür, Metin Ülgan, Nihat Demircioğlu: Lokalize Benign Mezotelyoma-I, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(3):46-53, 1986 13. Ahmet Aydın Kömür, Göker Çiftdemir: Glomus Tümörü, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(3):58-59, 1986 14. Ahmet Aydın Kömür: Bazal Hücreli Karsinom ve Syringokistadenoma Papilliferum Beraberliği, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(3):68-69, 1986 15.Osman Koçanoğulları, Faruk Ertuğ, Ahmet Aydın Kömür, Mehmet Akın: Çoğul Serebral Kist Hidatik, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1(3):70-71, 1986 16.Ahmet Aydın Kömür, Özden Günel: Akciğerin Borderline Tümörleri, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1):241-252, 1987 17. Ahmet Aydın Kömür, Özden Günel: Akciğerin Düz Kas Tümörleri, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1):345-350, 1987 18. Ahmet Aydın Kömür, Pertev Palanduz: Memede Kist Hidatik, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2):817-822, 1987 19. Ahmet Aydın Kömür, Özden Günel: Meme karsinomu ve Pulmoner Blastoma Beraberliği, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2):803-809, 1987 20. Ahmet Aydın Kömür, Gültekin Tibet, Nihat Demircioğlu: Akciğer Kanserlerinde Histopatoloji “1537 vakanın Değerlendirilmesi”, E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(3):991-999, 1987
21.Özden Günel, Ahmet Aydın Kömür, Serap Kurguz, Oya Par: Çeşitli Plevra Lezyonlarında Ponksiyon sıvısı ve Biopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongre Kitabı, C.11, S. 137-148, 1988, 22. Ahmet Aydın Kömür: Mediasten Tümör ve Kistleri, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2(4):12-17 1987 23. Kemal Öktem, Ahmet Aydın Kömür, Metin Ülgan, Nihat Demircioğlu: Lokalize Benign Mezotelyoma-II, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2(4):70-83, 1987 24.Remzi Öztaşkent, Nihat Demircioğlu, Ahmet Aydın Kömür, Sıtkı Şevgin: Plevra Metastazı Yapmış Bir Malign Melanoma Olgusu, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2(4):89-93, 1987 25.Remzi Öztaşkent, Nihat Demircioğlu, Ahmet Aydın Kömür, Rıfat Özacar: Akciğer Tutulumu Gösteren Multipl Myeloma Olgusu, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2(4):94-100, 1987 26.Semih Öncel, Ahmet Akın, Ahmet Aydın Kömür: Primer Lokalize Larynx Amiloidosisi, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 3(6):84-86, 1988 27. Ahmet Aydın Kömür: Akciğer Kanserlerinde Patoloji, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 3(6):89-91, 1988 28. Remzi Öztaşkent, Ahmet Aydın Kömür, Nihat Demircioğlu, Rıfat Özacar,:Cengiz Ulman, Nesrin Köstek: Toksoplazmosis ve Plevral Effüzyon, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 5(1):64-68, 1991 29.Yaşar Gürer, Ahmet Aydın Kömür: Maligniteye Dönüşme Riski Taşıyan Benign Meme Hastalıklarında Periyodik İzlemin Önemi, Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 4 (1): 33-35, 1996 Bildiriler Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri
30. Ahmet Aydın Kömür, Özden Günel: Wilms Tümöründe Yeni Histolojik Tiplendirme, Bu Tiplerin Prognozla İlişkisi ve Konjenital Mezoblastik Nefromanın Yeri, IV. Ulusal patoloji kongresinde bildirilmiştir. (1979) 31. Gül Yüce, Ahmet Aydın Kömür: Çocukluk Çağı Rabdomyosarkomları, , IV.Ulusal patoloji kongresinde bildirilmiştir. (1979) 32. Yıldız Erhan, Şeyda Karaveli, Ahmet Aydın Kömür, Niyazi Akın:Overin Koriokarsinomları, V. Ulusal patoloji kongresinde bildirilmiştir.(1981) 34. Özden Günel, Ahmet Aydın Kömür, Serap Kurguz, Oya Par: Çeşitli Plevra Lezyonlarında Ponksiyon sıvısı ve Biopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması, Ulusal Solnum Araştırmaları Kongresinde bildirilmiştir.(1986)  35. C.Taneli, A.Genç,(Acknowledgement, Ahmet Aydın Kömür):Long-term Follow-up Solunum and Evaluation of Autoaugmentation Cystoplasyoty(Detrusorotomy) in animal model, İnternational Urology and Nephrology 31(1), pp.55-59, 1999 36. Baran Kömür, Melike Coşkun, Ahmet Aydın Kömür, Aylin Oral :Permanent and temporary epiphysiodesis:an experimental study in a rabbit model Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(1):48-54
Diğer Akademik Etkinlikler
1 IV. Ulusal Patoloji Kongresi 1979 2 VI. Ulusal Patoloji Kongresi 1984 3 Ulusal Solunum Araştırmaları Kongresi 1986 4 IX.Ulusal Patoloji Kongresi 1990 5 I. İzmir Güncel Tıp Günleri 1995 6 II.İzmir Güncel Tıp Günleri 1996

Dr. Ercan OLUT

1966 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı olarak aramızdadır.

Dr. GÜNGÖR YILDIRIM

İzmir doğumluyum, evliyim ve bir kız evlat babasıyım. : Eğitimimin ilk yılları öğretmen çocuğu olmam nedeniyle Anadolunun çeşitli yerlerinde geçti.

Dr. Serdar CANKO

1961 yılı Ankara doğumluyum.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldum. 1990-1995 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Doktorasını tamamladım.