Egelab

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Özel İzmir Ege Laboratuvarı, müşterilerine hizmet verirken bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak tıbbi analizleri yaparken ve hizmetlerini verirken bilimsel kurallara bağlı, önyargısız, hasta, müşteri ve çalışan memnuniyetini iyi mesleki ve teknik uygulamayı ilke
edinmiştir.

Bu çerçevede fark yaratan ekibimiz ile;

✓ Yüksek kalitede hizmet vermek için müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen kabul görmüş bilimsel kurallara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlar kullanarak doğru, kesin, zamanında ve güvenilir sonuçlar vermeyi,
✓ Bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip ederek alanında öncü ve lider kuruluş olarak hizmet sunmayı,
✓ Çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapmayı,
✓ Laboratuvar süreçlerinin doğru ve kesinliği için gerektiğinde kalibrasyon prosedürleri uygulamayı, iç kalite kontrol, ulusal ve uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırma programları kullanmayı,
✓ TS EN ISO 15189 standardına uygun olarak kalite yönetiminde sürekli iyileştirme yaparak kalitemizi ve yönetim sistemimizi geliştirmeyi amaç edinip bu hedefler doğrultusunda yasal mevzuatlara uygun çalışmayı benimsemekteyiz.